option.jpg

kenwood.gif icom.gif alinco.gif

standard.gif firstcom.gif

line.jpg

icom-2.jpg

 品番 EPS-02i-S 【税別定価】3,000円
 対応機種:IC-4100 IC-4110 IC-4110D IC-4088 IC-4188D

02i.jpg02i-1.jpg02i-2.jpg

line.jpg

 品番 EPS-03i 【税別定価】4,000円
 対応機種:IC-4100 IC-4110 IC-4110D IC-4088 IC-4188D

03a.jpg03a-1.jpg

line.jpg

 品番 EPS-07i (マイクのみ、イヤホンは別売り) 【税別定価】5,000円
 対応機種:IC-4100 IC-4110 IC-4110D IC-4088 IC-4188D

07i.jpg07i-1.jpg

line.jpg

 品番 EPS-08M              品番 EPS-08T
 (イヤホンのみ、マイクは別売り)        (イヤホンのみ、マイクは別売り)
 【税別定価】3,000円            【税別定価】3,000円

08m.jpg08t.jpg

line.jpg

 品番 EPS-10i 【税別定価】4,500円
 対応機種:IC-4100 IC-4110 IC-4110D IC-4088 IC-4188D

10i.jpg10i-1.jpg

line.jpg

 品番 EPS-11i 【税別定価】5,000円
 対応機種:IC-4100 IC-4110 IC-4110D IC-4088 IC-4188D

11i.jpg11i-1.jpg

line.jpg


option-top.jpg


top-p-2.jpg


top-kit.jpg